K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Dane osobowe

   

  1. Klauzula informacyjna

   

  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem danych osobowych jest Gdański Ogród Zoologiczny, ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk. Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem numerów telefonów oraz formularzy wskazanych na stronie „Dane kontaktowe” na stronie internetowej https://bip.zoo.gda.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://zoo.gda.pl/contact.

  Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane m.in. na podstawie:

  • Zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z artykułem 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w odniesieniu do działalności marketingowej (np. newsletter email, newletter SMS);

  • Niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w związku z art. 6 ust. 1 lit ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

  • Niezbędności wypełnienia obowiązku prawnego przez administratora danych osobowych w związku z artykułem 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

  Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu:

  • wycofania zgody na przetwarzanie twoich danych, gdy podstwą przetwarzania jest zgoda (np. newsletter email, newsletter SMS). Masz prawo do wycofania zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; lub

  • upływu czasu przechowywania danych osobowych w związku z danym procesem przetwarzania danych osobowych lub zbędności danych do realizowanego celu przetwarzania przez administratora, a nie ma podstaw prawnych by przetwarzać dane osobowe na innej podstawie prawnej;

  • na podstawie obowiązku prawnego lub w związku z wykonywaniem umowy zawartej z administratorem danych osobowych do czasu przedawnienia roszczeń lub upływu terminów związanych z obowiązkiem archiwizacji danych;

  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez odbiorców (procesorów), którzy obejmują między innymi dostawców rozwiązań informatycznych, dostawców wsparcia technicznego, zewnętrznych podmiotów wspierających administratora danych w procesach bezpieczeństwa, marketingowych lub sprzedażowych.

  Komu mogą być przekazywane Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odrębnym administratorom danych, chyba że jest to wymagane przez przepisy prawa lub została udzielona odpowiednia zgoda na udostępnienie określonych danych osobowych.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

  Jakie wynikają uprawnienia związane z ochroną danych osobowych?

  Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Administrator danych osobowych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

  W przypadku, gdy nie zostaną podane dane osobowe administrator danych nie będzie w stanie obsłużyć zapytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub niezbędne w celu zawarcia umowy, np. zakup produktu, usługi lub realizacji umowy.

   

  2. Polityka prywatności

   

  Czym są ciasteczka i w jakim celu są wykorzystywane?

  Ciasteczka są danymi tekstowymi, które są zapisywane w pamięci twojego komputera (przeglądarki internetowej). W przypadku, gdy ustawienia twojej przeglądarki na to zezwalają ciasteczka będą wykorzystywane przez administratora danych w następujących celach:

  • Zapisywanie i utrzymywanie sesji użytkownika serwisu internetowego;

  • Zapewnienie poprawnego działania niezbędnych usług i rozwiązań w serwisie internetowym;

  • Dostosowanie treści i zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika;

  • Zbieranie danych statystycznych i analitycznych w celach związanych z usprawnieniem strony internetowej oraz oceny skuteczności działań promocyjnych i marketingowych.

  Na jakiej podstawie są zbierane ciasteczka i dlaczego o nich informujemy?

  Ciasteczka są zbierane na podstawie zgody użytkownika wynikającej z jego działania lub konfiguracji przeglądarki. Informowanie o zbieraniu ciasteczek wynika m.in. z wymagań regulaminów zewnętrznych usług, tj. Google Analytics oraz Facebook oraz przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w kontekście wymagań art. 173.

  Jakie pliki cookies są zapisywane i jak można je usunąć?

  Administrator danych korzysta lub zamierza korzystać z następujących usług:

  • Google Analytics w celu zbierania danych statystycznych i analitycznych;

  • Facebook „Like” w celach związanych z integracją serwisu internetu z serwisem społecznościowym Facebook oraz w celach statystycznych i analitycznych.

  Instrukcja usuwania plików cookies jest dostępna na stronach internetowych dostawcy Twojej przeglądarki internetowej.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Zoo Gdańsk
  Publikacja dnia: 27.01.2022
  Podpisał: Zoo Gdańsk
  Dokument z dnia: 27.01.2022
  Dokument oglądany razy: 12932
Gdański Ogród Zoologiczny